Alternate Text

تقویت و انسجام سازمانی به منظور مدیریت یکپارچه منابع طبیعی

English پارسی 
عرصه های اجراییکرمانشاهاقدامات در عرصه

اقدامات در عرصه

« پروژه بین‌المللی منارید، بنا به تقاضا و درخواست مردم محلی در عرصه‌های اجرایی خود، سری فعالیت‌های اجرایی را در روستاهای منتخب هماهنگی، مدیریت و اجرا می‌کند. گزارش برخی از فعالیت‌ها در ادامه موجود است:»

حضور زنان روستایی عضو گروه توسعه و برنامه ریزی روستای  رزین کرمانشاه در اولین نمایشگاه صنایع دستی استان گیلان منطقه آزاد بندر انزلی15-19 شهریورماه
1395 
حضور زنان روستایی عضو گروه توسعه و برنامه ریزی روستای رزین کرمانشاه در اولین نمایشگاه صنایع دستی استان گیلان   .pdf

ارزیابی پتانسیل ترسیب کربن در حوزه رزین

ترسيب كربن عبارت از تغيير دياكسيدكربن اتمسفري به شكل تركيبات آلي كربندار توسط گياهان و ذخيره آن براي مدت زمان معين در بيوماس و در نهايت خاك است (لال 2004 ). ترسيب كربن در اراضي يك ساز و كار مديريتي را مطالبه مي كند كه علاوه بر ترسيب منابع كربني گازهاي گلخانه اي اتمسفر، موجب ارتقاء باروري و كيفيت خاك و در نهايت توليد محصول مي گردد. همچنين، بديهي است محصول
چنين ساز و كار مديريتي، ارتقاء ظرفيت توليد در بخش كشاورزي و منابع طبيعي و حفظ محيط زيست و تنوع زيستي بوده و بعلاوه منجر به بهبود وضعيت معيشتي بهره برداران خواهد بود.

پروژه منارید اقدام به ارزیابی پتانسیل ترسیب کربن در حوزه رزین نموده است که در زیر گزارش آمده است:

ارزیابی پتانسیل ترسیب کربن در حوزه رزینمدیریت منابع آب موجود در محدوده های روستاهای زامله و سرزامله

برای مدیریت مدیریت منابع آب، پروزه منارید با همکاری کارشناسان متخصص و مردم محلی اقدام به ایجاد مخازن طولی در بالادست اراضی نمود. 
هدف از این اقدام کاهش تلفات آب های موجود، ذخیره آب مورد نیاز برای آبیاری تکمیلی، تخصیص آب برای ازدیاد عملکرد محصولات فعلی و تخصیص آب و تشویق روستاییان به کاشت زعفران و گیاهان دارویی تعریف شد. در زیر گزارش کامل این تحقیق و اقدام آورده شده است. برنامه توسعه کشاورزی پایداربا راهبرد آی پی سی ام  پایلوت منارید در کرمانشاه

برنامه توسعه کشاورزی پایدار با راهبرد آی پی سی ام،در طرح منارید به دنبال یک فرایند برنامه ریزی مشارکتی و ارتقا دانش در بخش کشاورزی در سه استان پایلوت است. 

به این منظور، پروژه منارید  تفاهمنامه رسمی در سال 1391 با دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی منعقد کرده است. فاز اجرایی این تفاهم نامه در عرصه های اجرایی پروژه منارید با همکاری شبکه غیر دولتی منتخب مردم محلی آغاز به کار کرد. در
زیر گزارش فعالیتهای این اقدام در سایت کرمانشاه تا پایان مهر 1393 آورده شده است.