Alternate Text

تقویت و انسجام سازمانی به منظور مدیریت یکپارچه منابع طبیعی

English پارسی 
عرصه های اجرایییزداقدامات در عرصه

اقدامات در عرصه

 پروژه بین‌المللی منارید، بنا به تقاضا و درخواست مردم محلی در عرصه‌های اجرایی خود، سری فعالیت‌های اجرایی را در روستاهای 
منتخب هماهنگی، مدیریت و اجرا می‌کند. این اقدامات شامل فعالیتهای ظرفیت سازی، آموزش، بازدید از اقدامات موفق در عرصه های دیگر است. گزارش برخی از فعالیت‌ها در ادامه موجود است

بازدید جامعه محلی وحدت آباد از نمایشگاه کشاورزی شیراز .pdf

برنامه توسعه کشاورزی پایدار با راهبرد IPCM

در پایلوت منارید در استان یزد- اسفند 1392  IPCM برنامه توسعه کشاورزی پایدار با راهبرد 

برنامه توسعه کشاورزی پایدار با راهبرد IPCM به عنوان یک الگو و راهبرد موفق برای استقرار کشاورزی سازگار با محیط زیست در شرایط کشاورزی کشور ارائه و به عنوان برنامه محوری از نیمه دوم سال 1391 در قالب تفاهم نامه مصوب فی مابین سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی سازمان تات برای اجرا در عرصه های منتخب پروژه منارید در کشور در سه استان سیستان و بلوچستان، یزد و کرمانشاه تصویب و شروع شد. 

برگزاری کارگاه سه روزه «مدیریت و برنامه ریزی مشارکتی در سطح شهرستان بهاباد» که با حضور ذینفعان دولتی، غیردولتی و نمایندگان جوامع محلی با هدف ظرفیت‌سازی، انسجام سازمانی، ارتقای مهارت ذینفعان و دست اندرکاران منارید، تقویت روحه کارگروهی در ایجاد انسجام در مهر ماه 1391 در اسلن جلسات فرمانداری شهرستان بهاباد برگزار شد، به عنوان برنامه اقدام عملی در خصوص یکی از خطوط اقدامی، مصوب و عملیاتی شد. شرکت کنندگان در کارگاه 48 نفر از مسئولین و کارشناسان دستگاههای دست اندرکار ادارات دولتی و نمایندگان جوامع محلی و تشکلهای غیردولتی ذینفع در سطح شهرستان پایلوت پروژه منارید در استان یزد بود. 

گزارش کامل آن در زیر آمده است:برگزاري كارگاه هاي آموزشي معيشتي و مهارتي فرآوري گياهان دارويي و محصولات زراعي، باغي، دامي


مستندسازي گزارش برگزاري كارگاه هاي آموزشي معيشتي و مهارتي فرآوري گياهان دارويي و محصولات زراعي، باغي، دامي و استاندارد سازي طبخ نان، غذا و شيريني محلي به روش سنتي در پروژه بين المللي مناريد
آبان و آذر ماه سال 1392

موضوع كارگاه هاي آموزشي، " معيشتي و مهارتي فرآوري گياهان دارويي و محصولات زراعي، باغي، دامي و استانداردسازي طبخ نان، غذا و شيريني محلي به روش سنتي"براي زنان عضو در گروه هاي برنامه و توسعه روستا و بهره بردار محصولات زراعي، باغي و دامي در سطح روستاهاي هدف پروژه مناريد (كريم آباد، آسفيج و كمكوئيه)، پروژه بين المللي مناريد – سايت پايلوت بهاباد " مي باشد.

 گزارش کامل آن در ادامه آمده است: 
گزارش کارشناس استانی معیشت پایدار پروژه منارید در یزد 

در سايت هاي نمايشي، پروژه مناريد بر مشاركت جوامع محلي در برنامه ريزي، اجرا و پايش فعاليتها، تمركز و توجه مي نمايد. اين پروژه ظرفيت سازي را در سطح محلي بدين صورت كه مردم خواسته هاي خود را بتوانند بيان نموده و در تصميم گيري ها مشاركت داشته باشند، توانمند سازي جوامع را انجام مي دهد. جوامع محلي با بهبود مد يريت منابع و نگهداري پايداراز منابع طبيعي، به علت ارتباط اين موارد با محيط زيست، زندگي و نيز رفاه و سلامتي آنها، ذينفع خواهند شد. 

يكي از مواردي كه حساسيت بالاتري را در زمينه هاي كاري ايجاد مي نمايد، مربوط به موضوع مالكيت اراضي و حقوق بهره مندي از منابع طبيعي مي باشد. انجام تلاشها و ارائه سياستهاي دقيق در سطح جامعه محلي، به مكانيسم هاي پايدار توسعه براي حل حل پيچيدگي ها و موضوعات اختلافي ميان مردم در مورد مفهوم مد يريت يكپارچه منابع طبيعي، نياز خواهد داشت.

در ادامه گزارشات  کارشناس استانی معیشت پایدار پروژه منارید در استان یزد که در آذر و اسفند 1392 تهیه شده است، ارائه می شود: