Alternate Text

تقویت و انسجام سازمانی به منظور مدیریت یکپارچه منابع طبیعی

English پارسی 
عرصه های اجراییخراسان شمالیمشخصات عرصه های کاری

مشخصات عرصه های کاری

حوزه آبخیز سد شیرین دره به عنوان سایت اجرایی پروژه منارید خراسان شمالی انتخاب شد.

با سفر خداکرم جلالی معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، گری لوییس، نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران، و پیمان سعادت، مدیرکل دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امورخارجه، در دی  ماه 1393، حوزه آبخیز سد شیرین دره به عنوان سایت اجرایی پروژه بین المللی منارید خراسان شمالی معرفی شد.عرصه کاری پروژه منارید در استان خراسان شمالی، حوزه آبخیز سد شیرین دره، با مساحت160.000 هکتار، جمعیت حدود 20.000 نفر و 61 پارچه آبادی و نقطه سکونتگاهی است که در محدوده شهرستان¬های بجنورد، شیروان، مانه و سملقان و راز  و جرگلان واقع شده است. 20% کاربری اراضی حوزه، کشاورزی و 77% آن به سطوح منابع طبیعی (اعم از جنگل و مرتع) اختصاص دارد و آب ذخیره شده در مخزن سد شیرین، ضمن تامین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی پایاب، بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز شهر بجنورد (مرکز استان خراسان شمالی) را نیز تامین می نماید. کشاورزی اعم از زراعت (دیم)، باغداری و آبزی پروری و دامداری گسترده (مرتعداری) معیشت اصلی آبخیزنشینان عرصه کاری پروژه است. از دلایل اصلی انتخاب این منطقه می¬توان به تخریب شدید اراضی، فرسایش و سیل‌خیزی و پایین بودن شاخص‌های توسعه انسانی و رفاه اجتماعی و عدم توازن‌های درون منطقه ای اشاره کرد. در نهایت امید است بتوان با وجود قابلیت هایی چون تنوع آب و هوایی، تنوع پوشش گیاهی، تنوع قومی و فرهنگی، همجواری با مرزهای بین-المللی، گیاهان دارویی و جاذبه¬های گردشگری در راستای رفع عدم تعادل های موجود با کمک استراتژی برنامه ریزی مشارکت محور گام برداشت.