Alternate Text

تقویت و انسجام سازمانی به منظور مدیریت یکپارچه منابع طبیعی

English پارسی 
مستندات کمیته راهبریسومین کمیته راهبردی پروژه بین‌المللی منارید برگزار شد.

سومین کمیته راهبردی پروژه بین‌المللی منارید برگزار شد.

سومین کمیته راهبردی پروژه بین‌المللی منارید برگزار شد.
 
سومین جلسه کمیته راهبردی پروژه بین‌المللی با حضور ریاست سازمان جنگل‌ها، ‌مراتع و آبخیزداری و برنامه عمران ملل متحد و نمایندگان دستگاه‌های وزارت امور خارجه، جهاد کشاورزی و نیز مدیران اجرایی استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و یزد در تاریخ 18/4/91 برگزار شد. طی این جلسه فعالیت‌های صورت گرفته طی شش ماه نخست سال 2012 میلادی ارائه شد، همچنین برنامه‌ کاری شش ماه آتی در هر یک از عرصه های اجرایی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت. 
در این جلسه، همچنین مقرر شد تا دست‌اندرکاران کلیدی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با توجه به حوزه عمل پروژه منارید در راستای تعامل بسیار این پروژه با نهادهای فوق‌الذکر به عنوان اعضای کمیته راهبردی پروژه منارید در این جلسات مدیریتی حضور یابند.


صورت جلسه این نشست در زیر آمده است: