Alternate Text

تقویت و انسجام سازمانی به منظور مدیریت یکپارچه منابع طبیعی

English پارسی 
مستندات کمیته راهبریپنجمین جلسه کمیته راهبری پروژه منارید برگزار شد.

پنجمین جلسه کمیته راهبری پروژه منارید برگزار شد.

پنجمین جلسه کمیته راهبری پروژه منارید برگزار شد. 

پنجمین جلسه کمیته راهبری پروژه منارید در تاریخ 4 شهریور 1393 با مدیریت رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و مدیر ملی پروژه منارید و بامشارکت دیگر اعضای این کمیته از برنامه توسعه ملل متحد، وزارت امور خارجه، جهاد کشاورزی، ادارات کل منابع طبیعی و استانداری‌های استانهای یزد، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان برگزار شد. در این جلسه، نمایندگانی از استانداری و ادارات کل منابع طبیعی چهار محال و بختیاری و خراسان شمالی نیز حضور داشتند. 

در این جلسه نتیجه ارزیابی میان دوره‌ای پروژه توسط مدیر اجرایی ملی پروژه، آقای مهندس جزی، اعلام شد. ارزیابی میان دوره‌ای پروژه بر اساس قوانین تسهیلات محیط زیست جهانی و توسط یک تیم ارزیابی مستقل شامل یک ارزیاب بین المللی از کشور کانادا و دو ارزیاب ملی انجام شده و بر اساس آن پروژه منارید موفق ارزیابی شده است.همچنین درخواست استان‌های چهار محال و بختیاری و خراسان شمالی در زمینه تعمیم پروژه منارید و اجرای رویکرد این پروژه در ایجاد انسجام بین بخشی و مشارکت مردم مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت این درخواست‌ها با موافقت اکثریت اعضا تصویب شد. 

آقای مهندس جلالی، رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در زمینه تعمیم پروژه منارید گفت علت تعمیم این پروژه این
 است تا گستره وسیعی‌تری از کشور تحت تاثیر مدیریت مشارکتی قرار گیرد و نقش مردم محلی تقویت شود.  به این ترتیب حوزه آبخیز کارون ( شامل 5 استان) با محوریت استان چهار و محال و بختیاری و حوزه آبخیز شیرین دره در خرسان شمالی به سایت‌های اجرایی پروژه منارید افزوده شد. همچنین مقرر شد که پروژه منارید تا سال 2017 به فعالیت‌های خود ادامه دهد.


صورت جلسه این نشست در زیر آمده است: