Alternate Text

تقویت و انسجام سازمانی به منظور مدیریت یکپارچه منابع طبیعی

English پارسی 
اخبارپیشنهاد همکاری در برگزاری سمینار دو روزه اختتامیه پروژه منارید (فنی- مدیریتی) تهران – پاییز 1396

پیشنهاد همکاری در برگزاری سمینار دو روزه اختتامیه پروژه منارید (فنی- مدیریتی) تهران – پاییز 1396

2,377تعداد نمایش:
1396/06/12تاریخ:


پروژه منارید در نظر دارد در پاییز سال 1396 سمیناری را به منظور جمع بندی اقدامات انجام شده در پروژه و با حضور کلیه ذینفعان برگزار نماید. پیش بینی می شود این سمینار با حضور 5 مدعو خارجی (از کشورهای فرانسه، آمریکا، کاستاریکا، تایلند) و 200 نفر ایرانی از استان های (کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، یزد، تهران، سمنان، خراسان شمالی، چهارمحال بختیاری) برگزار شود.

از واجدین شرایط طبق شرح خدمات ذیل دعوت به همکاری می گردد. شركت‌كنندگان در این فراخوان بايد پيشنهاد خود را حداكثر تا تاریخ 1396/07/03 به آدرس تهران، بلوار ارتش، بعد از مینی سیتی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، دفتر پروژه‌های بین المللی، پروژه بین‌المللی منارید (در قالب دو پاکت الف و ب و مهر و موم شده) تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.

توجه: زمان فراخوان تا 19 مهر ماه سالجاری تمدیدشد.