Alternate Text

تقویت و انسجام سازمانی به منظور مدیریت یکپارچه منابع طبیعی

English پارسی 
اخبارپروژه‌های منارید و حبله رود در نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست

پروژه‌های منارید و حبله رود در نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست

2,641تعداد نمایش:
1394/12/12تاریخ:
پروژه‌های منارید و حبله رود در نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست

پروژه های بین‌المللی منارید و حبله‌رود در نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست از تاریخ 10- 13 اسفند 1394 در محل نمایشگاههای بین‌المللی تهران شرکت کردند. 
مدیران و کارشناسان این دو پروژه با حضور و مشارکت فعال در غرفه پروژه های بین‌المللی منارید و حبله‌رود، اقدامات و فعالیتهای این دو پروژه را برای مدیران، متخصصان، اساتید دانشگاه، دانشجویان و علاقمندان به مسائل محیط زیست و منابع طبیعی توضیح دادند. از جمله بازدیدکنندگان از فعالیتهای این دو پروژه می توان افراد زیر را نام برد:
مهندس جلالی، معاون وزیر و رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، دکتر گرشاسبی، معاون آبیخزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگلها، دکتر مورالی، معاون نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران، وزیر محیطزیست فنلاند و سفیر فنلاند در ایران و هیات همراه، دبیر ارشد جایکا و هیات همراه، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان جنگلها، مدیرکل محیط زیست استان اصفهان و هیات همراه، مدیر کل محیط زیست استان خوزستان و هیات همراه، اساتید دانشگاههای ملی فنلاند، ایتالیا، ترکیه و ....
نمایشگاه بین المللی محیط زیست فرصت مناسبی برای تمام دست اندرکاران محیط زیست و منابع طبیعی در ایران ایجاد می کند تا در کنار متخصصان و علاقمندان بین‌المللی به اشتراک، انتقال دانش و بسترسازی برای همکاری های بیشتر در آینده به بحث و تبادل نظر بپردازند.