Alternate Text

تقویت و انسجام سازمانی به منظور مدیریت یکپارچه منابع طبیعی

English پارسی 
اخباراجرای پروژه منارید در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی مصوب شد.

اجرای پروژه منارید در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی مصوب شد.

1,713تعداد نمایش:
1394/05/24تاریخ:
اجرای پروژه منارید در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی مصوب شد.

جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی در تاریخ 17 مرداد 1394 با حضور فرمانداران، تعدادی از نمایندگان مجلس، تیم اداری استان با ریاست استانداری و دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان برگزار شد. یکی از برنامه‌های این جلسه، بررسی برنامه‌های پروژه منارید و نحوه تعمیم آن در این استان بود. به این منظور، هوشنگ جزی، مدیر اجرایی ملی پروژه منارید، گزارش جامعی از اهداف، فعالیتها و اقدامات پروژه منارید ارائه داد. ( فایل کامل گزارش پیوست است.)
 
در ادامه، برنامه‌های این پروژه برای استان خراسان شمالی را بررسی و تعمیم پروژه منارید به استان خراسان شمالی با اکثریت آرا در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان پذیرفته شد. در این راستا، مصوب شد علاوه بر 200 هزار دلار منبع مالی که سازمان ملل متحد برای تعمیم این پروژه به استان خراسان شمالی اختصاص داده است، مبلغ 5/1 میلیارد تومان از منابع اعتباری استانی تا پایان برنامه ششم به پروژه منارید تخصیص داده شود. به این ترتیب، اقدامات اجرایی پروژه منارید در استان خراسان شمالی بطور رسمی آغاز می‌شود. 

دکتر جزی در این رابطه ابراز داشت، اتخاذ این تصمیم که شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، اجرای پروژه و تامین مالی آن را پیش از هر اقدامی مصوب می‌کند، نشان از عزم بالای مسئولین و تصمیم‌گیران استانی در تحقق راهکارهای پروژه منارید دارد، وی همچنین افزود این مهم می‌تواند ضامن دستیابی پروژه منارید به هدف اصلی آن که همان انسجام سازمانی است، باشد. حوزه پیشنهادی اجرای پروژه منارید در استان خراسان شمالی، حوزه آبخیز سد شیرین دره با مساحت 161 هزار هکتار است. این حوزه به لحاظ تامین منابع آب آشامیدنی شهربجنورد از اهمیت چشمگیری برخوردار است و پیش بینی می‌شود با اجرای این پروژه تا پایان برنامه ششم با مشارکت مردم و دستگاهها، بتوان شاخص‌های مرتبط با کنترل تخریب سرزمین، کنترل فرسایش و رسوبات، ارتقا بهره‌وری محصولات کشاورزی و اشتغال را بهبود بخشید.