Alternate Text

تقویت و انسجام سازمانی به منظور مدیریت یکپارچه منابع طبیعی

English پارسی 
مستندات روایتی کوتاه از یک تجربهراه‌اندازی کتابخانه کودکان توسط بانویی از روستای لطف اله

راه‌اندازی کتابخانه کودکان توسط بانویی از روستای لطف اله

2,278تعداد نمایش:
1395/06/14تاریخ:
يکي از مهم‌ترين اقداماتي که در عرصه‌هاي اجتماعي مي‌تواند زمينه‌ساز بستر خودباوري و شکل‌گيري جريان‌هاي پيشرو شود، انتقال دانش متناسب با ظرفيت‌ها است. شناسايي نيازهاي جامعه محلي اولين اقدام در راستاي اجرايي کردن اين انتقال دانش بود و پيش زمينه‌اي براي تعيين آموزش مورد نياز را فراهم ساخت. در اين مسير، فراخواني گسترده جهت جذب داوطلبان براي شرکت در دوره‌هاي آموزشي صورت گرفت تا اقدامي در راستاي تربيت نيروهاي توانمند و ايجاد ظرفيتي ماندگار انجام پذيرد. بدين منظور دوره‌هاي آموزشي مختلفي همچون «کار با کودک»، «اوريگامي»، «کتابداري»، «نمايشنامه‌نويسي»، «نمايش سايه‌ها»، «موزه‌داري» و «فرهنگ ملل» برگزار شد.خانم «زهرا شهرکي» از روستاي لطف‌اله شهرستان هامون، پرورش يافته در چنين ساز و کاري است. بانوي با انگيزه‌اي که با طي مسافتي از روستاي همجوار شهر علي اکبر در دوره آموزشي «کتابداري و کار با کودک» شرکت کرد و داوطلبانه جهت کار در کتابخانه کودک شهر علي اکبر مشغول به کار شد.
این دوره زمینه‌ای برای پرورش و ارتقای حس نوع‌دوستی وی فراهم کرد و در نهایت منجر به پيشگام شدن ایشان براي هدايت مجموعه‌ای با عضویت بیش از هزار کودک و نوجوان در شهر علي‌اکبر به مدت هشت ماه شد. اين مدت خود مقدمه‌اي بود برای ساماندهی ارتباطات دروني و بيروني تا حرکتي نو از سوي خانم شهرکي ایجاد شود. خانم شهرکی در اين مدت هم تجربه اجرا را کسب کرده بود و هم دنبال رسيدن به آرزوهاي بزرگ‌تر بود. ايشان از معدود افرادي است که وقتي در محیط آموزش قرار گرفت و سطح آگاهي فردي خود را ارتقا يافته ديد، به دغدغه‌هاي مردم خويش پرداخت. 


خانم شهرکي در ابتداي امر رايزني‌هايي را با معتمدان روستاي خود برقرار کرد. وی با بيان آموخته‌ها و نگرش‌هاي شخصي در زمینه پرورش کودکان این باور را در معتمدان روستا ایجاد کرد که پرورش نسلي توانمند براي آینده روستا، در گرو توجه به نيازهاي کودکان امروز است. در نهايت با همراه کردن «دهياري»، «شوراي اسلامی روستا» و نيز مراجعات مختلف به دستگاه‌هاي ذي‌ربط مانند «نهاد کتابخانه‌هاي استان»، «کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان» و «بخشداري» و نيز تاکيد بر استفاده از داشته‌هاي موجود روستا براي راه‌اندازی «کتابخانه کودک و خانه اسباب بازي» توانست تا موافقت در اختيار گرفتن بخشی از «خانه بهداشت روستای لطف‌اله» را برای مدت پنج سال کسب کند.
اين گامی مهم در راستای شکل‌گيري اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه فراوان براي ادامه راه بود. رايزني‌هاي پياپي با «خيرين»، «کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان» و «مراکز اهداي کتاب» در نهايت باعث شد که امکاناتي هر چند جزئي اما در ابتداي امر مفيد و موثر براي شروع شکل‌گيري تجربه‌اي موفق فراهم شود.

خانم شهرکي به اساسي‌ترين نياز جامعه (آموزش در سن موثر) پرداخت و با حساس‌سازي اطرافيان و متوليان امر توانست به دستاوردی برسد که هم اکنون مجموعه‌اي با یکصد نفر عضو، دو هزار جلد کتاب، هزار و پانصد قطعه اسباب بازي را در محيطي مناسب کودکان در روستاي خود راه‌اندازی و مدیریت کند. 
مجموعه‌اي که حتی دور از ذهن نيست اگر به آن به عنوان مرکز رشد و توانمندسازي روستایی نگاه شود. در نگاه توسعه‌اي، اگر نگاه ویژه‌ای به «انتقال فراگیر دانش» و اجرای مناسب «روش‌های ظرفيت‌سازي اجتماعي» وجود داشته باشد مي‌تواند منجر به رفع نظام‌مند بسياري از دغدغه‌هاي اجتماعي و چالش‌های منابع طبیعی شود. اين رویکرد در شکل‌گيري «کتابخانه کودک شهر علي اکبر» توسط پروژه مناريد توانست چنین ثمره‌ای را به وجود آورد.