Alternate Text

تقویت و انسجام سازمانی به منظور مدیریت یکپارچه منابع طبیعی

English پارسی 

دستاوردها

کاهش انتشار گاز کربن

یکی از پروژه های موفق منارید تشویق مردم به استفاده از آبگرمکن های خورشیدی است  . اجرای این پروژه چند هدف مهم را دنبال میکند:

از جمله شاخص های موفقیت منارید ترسیب کربن است که این امر مساوی جلوگیری از انتشار آنست. در زمان شروع پروژه مردم روستای اسفیج از روستاهای پایلوت منارید از گاز طبیعی برای اب گرم استفاده میکردند. این امر از نظر اقتصادی، محط زیستی و حمل کپسول مشکلاتی را برای مردم محل ایجاد میکرد. در سالهای گذشته مردم با کمک دولت استفاده از انرژی خورشیدی را با احداث یک باب حمام عمومی شروع کرده بودند اما اکنون این حمام بدلیل تغییر در فرهنک مردم از کار افتاده و سیستم گرمایشی ان نیز بدون استفاده باقی مانده بود ک. به منظور جلوگیری از منهدم شدن امکانات موجود و استفاده از کلکتورهای خورشیدی آنها را جمع اوری کرده و به کارخانه فرستادیم تا بازسازی شده و به سیستمهای خانگی تبدیل شوند. نتیجه این اقدام کاملا رضایت بخش بود و داوطلبانی که دارای حمام خورشیدی خانگی شدند کلا استفاده از آبگرمکن ها ی گازی را کنار گذاشته و از سیستم خورشیدی استفاده میکنند. بقیه مردم نیز داوطلب انجام ان هستند. 24 واحد مسکونی در فاز اول به این سیستم مجهز شدند.

ارتباط پروژه با حفظ منابع طبیعی

با افزایش بهای انرژی و احتمال افزایش مجدد آن انتظار میرفت که بار دیگر مردمی که استفاده از منابع طبیعی را برای سوخت مورد نظر داشتند به این منابع رجوع کنند.

درس اموخته جالب

مردم در یک اقدام خود جوش به بانک مراجعه کرده و با بانک قراردادی را امضاء کردند که هزینه آبگرمکن ها که بصورت قسطی باید پرداخت میشد از یارانه انها کم شده و به حساب صندوق توسعه روستا ریخته شود. این امر عین هدفمندی یارانه هاست زیرا که بودحه جاری را به سرمایه گداری در یک سیستم پایدار تبدیل میکند